Dermatologija, estetin? medicina
Header image

Apie mus

Puikiai žinote, kaip b?rimai ar kitos odos problemos vargina ir stipriai ?takoja J?s? gyvenim?. Atsiradusi pigmentin? d?m? ar darinys kelia nerim?, nežinomyb? ver?ia jausti pastovi? ?tamp?, – nedelskite, kreipkit?s ? gydytoj?. D?l pakitusios išvaizdos dažnai jau?iamasi nepatraukliu sau ir aplinkiniams, tod?l stengiamasi nusl?pti savo problem?, vengiama bendrauti, tai trukdo dirbti m?giam? darb?, varžo pom?gius.

Sen?janti ir glembanti, nelygi, su pigmentin?mis d?m?mis ir išsipl?tusiais kapiliarais oda, vis gil?jan?ios raukšl?s atspindi m?s? vis greit?jant? gyvenimo temp?, patirtus išgyvenimus. Dažnai tai ne tik art?jan?ios senatv?s požymiai. M?s? od? nuolatos veikia žalojantis saul?s poveikis, aplinkos užterštumas, netinkama mityba, klimato poky?iai, dažnai r?kymas, tod?l oda sunkiau  atsistato, saus?ja, netenka elastingumo, glemba. Atrodote pavarg?, pikti, susir?pn?, pam?lusiais ir paburkusiais paakiais? – išeitis yra.

Mums be galo svarbu pad?ti J?s? problemas išspr?sti, teikiant profesionalias ir kvalifikuotas gydytojo dermatologo konsultacijas ir skiriant individual? geriausiai Jums tinkant? ir efektyv? gydym?.

M?s? klinikoje konsultacijos teikiamos Jums patogiu laiku ir be eili?, tod?l Jums nereik?s gaišti savo brangaus laiko ir s?d?ti eil?je prie gydytojo kabineto.

DERMATOLOGO KONSULTACIJOS – kvalifikuota odos lig? diagnostik? ir gydymas.

PASLAUGOS:

 • fotodermatoskopija – apgam? ir kit? odos darini? ištyrimas;

 • odos navik? chirurginis gydymas;

 • elektrochirurgija – apgam?, papilom?, karp? ir kit? odos darini? šalinimas;

 • veido valymas ultragarsu ir spuog? gydymas;

 • rand? ir strij? gydymas;

 • odos ir nag? grybelio diagnostika ir gydymas;

 • kit? odos lig? diagnostika ir gydymas;

 • histologiniai ir laboratoriniai tyrimai.

ESTETIN?S PROCED?ROS:

 • priešraukšlin?s sen?jim? stabdan?ios proced?ros: mezoterapija, karboksiterapija, biorevitalizacija, botulino toksino injekcijos,  hialurono r?gšties, Radiesse užpildai,                                                   impulsin?s šviesos (IPL) terapija;

 • efektyvi mezoterapija ir  karboksiterapija plikimo gydymui;

 • auksin?mis adat?l?mis ar impulsin?s šviesos aparatu

  šalinami veido plaukeliai, kapiliarai;

 • impulsin?s šviesos aparatu gydomas raudonis (Rosacea);

 • pigmentini? d?mi? šalinimas;

 • atliekami cheminiai pilingai;

 • celiulito gydymas ir riebal? sankaup? tirpinimas;

 • veido ir kaklo patempimas liftinguojan?iais si?lais;

 • odos stangrinimas mesocogs si?lais.

Maloniai kvie?iame apsilankyti, stengsim?s pateisinti J?s? l?kes?ius.

Neringa Lapinskien?
Gydytoja dermatolog?